Μαιευτική και γυναικολογική μονάδα υγείας
Επικοινωνήστε μαζί μας: 210 2111600

Ο ρόλος του εμβολιασμού

Στις 10 Ιουνίου 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε άδεια κυκλοφορίας, η οποία ισχύει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, για το Gardasil 9.

Από το 2017 είναι διαθέσιμο και στη χώρα μας το εμβόλιο GARDASIL-9 που καλύπτει 9 τύπους ιού HPV , τους 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 και 58 δηλαδή τους πλέον καρκινογόνους, αλλά ταυτόχρονα προστατεύει και από τα κονδυλώματα.

Μπορεί να χορηγηθεί σε ηλικίες 12 έως 15 ετών σε δύο δόσεις εντός εξαμήνου, ενώ από τα 15 έως τα 18 χορηγούνται 3 δόσεις. Και στις δύο περιπτώσεις καλύπτεται το κόστος από τα ταμεία.

Χορηγείται όμως και σε μεγαλύτερες ηλικίες κάτω από προϋποθέσεις που θα συζητήσουμε .

Το εμβόλιο αυτό, δηλαδή το προφυλακτικό εμβόλιο έχει ελάχιστες σοβαρές παρενέργειες και έχει λάβει έγκριση κυκλοφορίας από τους επίσημους οργανισμούς φαρμάκων της Ευρώπης και Η.Π.Α. Το εμβόλιο όμως αυτό δεν φαίνεται να προστατεύει όσες έχουν ήδη μολυνθεί και νοσούν από πάθηση που σχετίζεται με την παρουσία αυτών των ιών.

Υπάρχει προβληματισμός για το εάν θα χορηγείται το εμβόλιο σε όσες είχαν νοσήσει με δυσπλαστική βλάβη που οφείλεται στον HPV, θεραπεύθηκαν και δεν ανιχνεύεται πλέον ιός ή σε όσες έχουν μολυνθεί από άλλα στελέχη ιού.

Το προφυλακτικό εμβόλιο μπορεί να χορηγηθεί μετά από θεραπευτική αφαιρετική θεραπεία και έλεγχο " test of cure", δηλαδή έλεγχο για την παρουσία ιού και κυτταρικών αλλοιώσεων 6 μήνες μετά τη θεραπεία.

Η τακτική παρακολούθηση, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες θεραπευτικές μεθόδους αλλά και το εμβόλιο, δίνει την αισιοδοξία να πιστεύουμε ότι θα μειωθούν δραστικότατα οι θάνατοι από καρκίνο τραχήλου μήτρας, που σήμερα προσβάλλει περίπου 25 000 γυναίκες κάθε χρόνο, μόνο στην Ευρώπη .

Η πλήρης EPAR και η περίληψη του σχεδίου διαχείρισης κινδύνου του Gardasil 9 διατίθενται στον δικτυακό τόπο του Οργανισμού, στη διεύθυνση ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports

 

http://www.ema.europa.eu/docs/el_EL/document_library/EPAR_-Summary_for_the_public/human/003852/WC500189114.pdf
Powered by /idcs.gr>